Wierstra.nu

Voorrecht

Met (schoon)vader Henk en vriend Nico bezochten we recent één van onze bedieningen, de basisschool Cecavi. Rens zit ook op deze school, als enige Nederlander, maar er zijn meer expats of zendelingen, dus ze zijn het op school wel gewend. Met de fiets aankomen is nog steeds een ware happening…

Sonia is de directeur van deze school en ze werkt hier al zo’n 15 jaar. Een geweldig mooi mens die het hart echt op de goede plaats heeft. Zij houdt van deze kinderen, van haar collega’s en bovenal van de Here God. Mooie eigenschappen om deze school te leiden.


Het onderwijs op de openbare school in Mozambique is gratis, maar vervolgens ook onder niveau en de docenten hebben allerlei redenen om met enige regelmaat niet op school te komen, gewoon, ‘zomaar’. Een tik hier en daar is ook niet vreemd en met alcohol op kun je ook best voor de klas staan… hoe anders op CECAVI. Docenten willen met kinderen werken en hen het beste geven. Veel docenten hebben een Discipelschap Training School bij Jeugd met een Opdracht gevolgd, iedereen is christen en ze volgen cursussen om zelf ook goed getraind te zijn. Je merkt het verschil meteen. Er is een goede sfeer, kinderen spelen met elkaar en ook in de klas zijn ze goed aan het werk. Er is een mooie mix van kinderen uit de stad en kinderen uit de community, iedereen is welkom!

Klik hier voor een video impressie.

Sonia vertelt ons mooie getuigenissen van moslim kinderen die het Evangelie horen en het thuis doorvertellen. Het niveau van het onderwijs is hier zoveel hoger dat er echt veel moslims zijn die hun kinderen op deze, christelijke, school het onderwijs laten volgen, een mooie kans om Gods liefde te tonen! Er is een wachtlijst van kinderen die op CECAVI willen komen, ze zouden graag uitbreiden maar op dit moment ontbreekt het aan grond en geld om te gaan bouwen, wellicht in de toekomst.

Een voorrecht om onderwijs te volgen, absoluut, want niet elke ouder erkent het belang van goed onderwijs!