Wierstra.nu

Beste familie, vrienden en andere betrokkenen bij het werk van Daniel en Leoni Wierstra.

Allereerst hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij het werk van Daniël en Leoni.

En met grote blijdschap informeren we jullie dat het doel van de stenen actie is bereikt, er is een volgende forse stap gezet in de bouw van het huis. God heeft de actie weer gezegend, zoals Hij eigenlijk al het werk voor Daniël en Leoni zegent !!

Ik las onlangs het volgende in Mattheus 28: 18-20 en moest direct aan Daniël en Leoni denken.

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken.
Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’
En zij trokken erop uit
.